BLOG

Badania dodatkowe

Masa ciała oraz wzrost

Parametry te pozwalają nam wyliczyć bardzo ważny wskaźnik Body Mass Index (BMI). Pozwala to nam stwierdzić czy ważymy zbyt mało, czy mamy prawidłową wagę, czy też nasza waga przekracza dopuszczalne normy.

Obwód pasa

Pozwala nam stwierdzić czy cierpimy na charakterystyczną dla zwiększonego obwodu pasa otyłość brzuszną. Jest to groźne dla każdego diabetyka bo wpływa na odporność na insulinę a zatem na leczenie cukrzycy.

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Dzięki prostym ciśnieniomierzom dostępnym na rynku możemy mierzyć je szybko i wygodnie. Cukrzyca wpływa na rozwój nadciśnienia, które jest bardzo groźne. Ważne jest by w przypadku wystąpienia nadciśnienia podjąć szybko działania mające na celu jego redukcję. Pozwoli to uniknąć groźnych powikłań.

Mierzenie glikemii

Możliwe jest za pomocą glukometru. Częstotliwość pomiarów zależy od typu cukrzycy i sposobu w jaki zdecydujemy się podjąć jej leczenie. W przypadku bardzo dużych wartości glikemii można wykonać test na obecność ketonów. Dzięki takim profilaktycznym badaniom możemy uniknąć śmiertelnej kwasicy ketonowej.

Kontrole u lekarza

Leczenie cukrzycy jest procesem niezwykle skomplikowanym. Nie ma możliwości wykonania tylko jednego badania, które dałoby odpowiedź na wszystkie pytania. Dlatego też dobre leczenie cukrzycy zależy od współpracy między lekarzami wszelkich specjalności: diabetologów, kardiologów, neurologów itd.

Badania laboratoryjne

- Hemoglobina glikowana, która ukazuje średnie stężenie glukozy we krwi w czasie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających badanie.

- Lipidogram, który pokazuje stężenie podstawowych lipidów w naszej krwi.

- Albuminuria - ten test pozwala stwierdzić czy z naszymi nerkami jest wszystko w porządku.

- Badanie dna oka - konieczne badanie na początku choroby - powinno być powtarzane wraz z rozwojem choroby.

- Badanie stóp - aby zapobiegać zespołowi stopu cukrzycowej.

Responsive image