BLOG

Program Diabetee

Problem do rozwiązania

Z roku na rok obserwowany jest stały wzrost ilości zachorowań na cukrzycę typu 1.

Jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym, w której  dochodzi do stopniowego niszczenia komórek beta wysp trzustki, które odpowiedzialne są za produkcję insuliny.

Uważa się, że istotną rolę w pojawieniu  się cukrzycy odgrywają czynniki genetyczne oraz czynniki środowiskowe (wirusy, bakterie, substancje toksyczne). Insulina jest hormonem niezbędnym do tego, aby glukoza mogła się dostać z krwi do komórek i dzięki temu organizm mógł uzyskać energię niezbędną do życia.  Niektóre narządy nie potrzebują insuliny do uzyskania energii z glukozy: należą do nich mózg, mięśnie poprzecznie prążkowane i soczewka oka.

Choroba zaczyna się niepostrzeżenie, pojawia się zmęczenie, wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu, chudnięcie. Często także w tym czasie pojawiają się infekcje będące wynikiem osłabienia organizmu.  Pojawienie się powyższych objawów powinno skłonić do udania się do lekarza. Można także zgłosić się samemu do laboratorium analitycznego i  wykonać  badania glukozy we krwi. Pomiaru takiego można dokonać  zarówno na czczo  i jak i po posiłku.

Rozpoznanie cukrzycy

Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego  prawidłowa glikemia na czczo mieści się w przedziale 70-99 mg%. Cukrzycę możemy rozpoznać kiedy: 

1. Przygodny pomiar glukozy we krwi   ≥ 200 mg%, 

2. Dwukrotnie oznaczona na czczo glikemia  ≥ 126 mg%

3. Glikemia oznaczona w 120 min. testu tolerancji glukozy ≥ 200 mg%

Leczenie cukrzycy

Cukrzycę typu 1 (insulinozależną) leczy się insuliną podawaną przez chorego podskórnie często wielokrotnie w ciągu doby.

Chorzy są leczeni preparatami insuliny ludzkiej, której cząsteczki są produkowane przez  zmodyfikowane genetycznie bakterie Escherichia coli oraz komórki drożdży. W latach 90  po raz pierwszy wprowadzono do leczenia preparat  krótkodziałającego analogu insuliny – Lispro.  W latach następnych  do leczenia wprowadzono kolejne analogi krótkodziałajace- Aspart,  Glusilin, a także analogi długodziałające: Glargine, Detemir. Stosowanie w leczeniu analogów pozwala na lepszą kontrolę leczenia cukrzycy i zmniejsza ryzyko pojawienia się powikłań wczesnych (hypoglikemia, kwasica ketonowa) oraz późnych. Insulina podawana jest podskórnie  przy użyciu wstrzykiwaczy (PEN-ów) lub coraz częściej przy użyciu osobistej pompy insulinowej.

Niezwykle istotne jest przestrzeganie zasad diety wymiennikowej.  Pozwala to choremu na spożywanie   wszystkich produktów, pod warunkiem, że znana jest ich ilość oraz podana zostanie odpowiednia dawka insuliny. Leczenie musi przebiegać pod kontrolą lekarza.

Kontrola poziomu cukru we krwi

Pacjent powinien dokonywać  pomiarów glikemii przy użyciu glukometru, wielokrotnie w ciągu doby odnotowywać te wartości w zeszycie, w którym powinny się także znaleźć informacje dotyczące ilości spożytych wymienników węglowodanowych (WW) czy tłuszczowych (WBT), a także zdarzeń, które mogą wpływać negatywnie na poziom glikemii.

Badanie glikemii przy użyciu CGMS (continuous glucose monitoring system) pozwala choremu na ciągłe monitorowanie glikemii w ciągu doby i  może stanowić  cenne uzupełnienie samokontroli.  Zaleca się, aby chorzy wykonujący ≥4 pomiarów dziennie używali do analizy programów komputerowych.

Rozwiązanie - Diabetee

Takim narzędziem jest program Diabetee. Opracowany przez lekarzy, dietetyków i informatyków, pozwalający na precyzyjne, łatwe „ogarnięcie” leczenia na codzień. Bez konieczności prowadzenia notatek w zeszycie. Wszystkie informacje będą rejestrowane w podręcznym smartfonie - zarówno po osobistym wpisaniu informacji dotyczących ilości jednostek podanej insuliny, ilości spożytych wymienników węglowodanowych, białkowo-tłuszczowych, jak i po głosowym wprowadzeniu do pamięci smartfona niezbędnych informacji. Użycie tego narzędzia znacząco ułatwi kontrolę cukrzycy osobiście przez chorego, a jednocześnie powoli na łatwiejszy kontakt z wybranym lekarzem diabetologiem. Program został tak skonstruowany, aby posługiwanie się nim było maksymalnie proste. W trakcie jego używania będą się pojawiały komunikaty przypominające, podpowiadające konieczność podania insuliny oraz jej ilość. Pojawiać się będą także komunikaty o konieczności spożywania posiłków oraz ich zawartości.

Oddajemy w ręce osób potrzebujących program, który ma ułatwić życie z cukrzycą, z myślą o długim życiu chorych.

Responsive image